මහගිරිදඹ

අධ්‍යක්ෂණය

ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්න

නිෂ්පාදනය

ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්න

රචනය

ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්න

වර්ෂය

1980

චරිතය

ගුරුජී

ඡායාරූප

කතා තේමාව

අපි සේරම එක අවන්හලක නැවතී
අපේ සිතුම් මල් සිහින පැතුම් මල්
මිරිකාගෙන මධු බඳුනේ
තොලගාමින් අඩ අඳුරේ
ගහ බැනගෙන රොස පරුසෙන
තලා පෙලා පාගාගෙන
ආදරයෙන් සිත සෙනේහයෙන් යළි
අපි සේරම
ජීවිතයේ මහගිරිදඹේ නගිනවා
අප යන මග ගිනි අව්වේ
හිරිපොද පිණි වැහි අල්ලේ
සමණළ සුරංගනා ලෝකේ
අරුණලු ප්‍රභාත දේදුන්නේ
ගමනේ කෙළවර දුටුවේ කවුරුද
මහගිරිදඹ තරණය කළෙ කවුරුද
සිතිජ ඉමේ නිල් සිහින ඉසව්වේ
සමණළ තටු ගිලිහී
යන මග කෙළවර වී
සිහිනය මිය යනවා
අපි සේරම ජීවිතයේ මහගිරිදඹේ නගිනවා.

දර්ශන

මංගල දර්ශනය - "මහගිරිදඹ" නාට්‍යය මුල්වරට රංග ගත වූයේ 1980 ජනවාරි මස 23 වන දින කොළඹ ලුම්බිණි රඟහලේදීය.